Borewell Yojana Maharashtra : या शेतकऱ्यांना शासन देत आहे शेतात बोअरवेल बसवण्यासाठी ८० टक्के अनुदान

Borewell Yojana Maharashtra : आपल्या देशातील सरकार शेतकरी वर्गाच्या हितासाठी विविध सरकारी योजनेअंतर्गत त्यांना शेतीसाठी उपयुक्त ठरतील अशा वेगवेगळ्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देत असते. बोअरवेल योजना ही देखील शासनाने शेतकरींच्या कल्याणासाठी सुरू केलेल्या अनेक सुविधांपैकी एक सुविधा आहे. ह्या योजनेअंतर्गत शासन शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात बसवण्याकरीता बोअरवेल विकत घेण्यासाठी ८० टक्के इतके अनुदान देते. बोअरवेल … Read more